Do Sołonki przez Pogórze

Do Sołonki przez Pogórze

Kilkugodzinna wycieczka do Sołonki, przez rzeszowskie Pogórze. Mapa wycieczki jest wklejona do filmu, można obejrzeć ją też tutaj.
Sołonka to miejsce, gdzie z miejscowych naturalnych solanek wydobywano sól. Przemysł solny znajduje poświadczenie już w wieku XVI a być może nawet XV lub wcześniej. Ruska nazwa wsi i jej powiązanie z solą wskazują na wydobycie jeszcze w czasie Rusi Halickiej, kiedy granica stała na niedalekim Wisłoku. W XIX wieku żupę zasypano, pamięć prawie się zatraciła. Obecnie we wsi istnieje stowarzyszenie, które przywraca solną tradycję. Ciekawość wzbudza tak zwany Chłopski Most – dzieło Pawła Materny, miejscowego chłopa. Most zbudowany jest bez użycia zaprawy. Doskonale służy do dzisiaj.
Jedziemy wynalezionymi przez Wojtka szutrowymi bocznymi drogami prowadzącymi przez grzbiety Pogórza.
Po drodze widoki na Beskid Niski i Pogórze Strzyżowskie.
Miejscowi pracowicie zajmują się wycinką drzew i paleniem tworzyw sztucznych. Zapachy pozostają pod kaskiem na długo.